Lidé

Ing. arch. Igor Šimon

partner | autorizovaný architekt ČKA 3665

Ing. arch. Jan Pačka

partner | autorizovaný architekt ČKA 4613

Ing. arch. Radek Fila

architekt

Ing. arch. Hana Cuplová

architekt

IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o.

Nekvasilova 692/29

186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 28356403

DIČ: CZ28356403

IDDS:  p72h62f

Kancelář

Architektonický ateliér IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o. vznikl v roce 2009 a založili jej architekti Jan Pačka, Igor Šimon a Zuzana Šimonová. Ateliér poskytuje komplexní architektonické služby od projektů interiérů a staveb až po urbanistické projekty. Je zaměřen na autorský individuální přístup ke klientovi, ve snaze přinést maximálně funkční a zároveň esteticky hodnotné řešení. Před založením vlastního architektonického ateliéru společníci prošli několikaletou praxí v architektonických kancelářích LÁBUS AA resp. ateliér MOBA.