Lidé

Ing. arch. Igor Šimon

partner | autorizovaný architekt ČKA 3665

Ing. arch. Jan Pačka

partner | autorizovaný architekt ČKA 4613

Ing. arch. Radek Fila

architekt

Ing. arch. Hana Nováková

architekt

IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o.

Nekvasilova 692/29

186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 28356403

DIČ: CZ28356403

IDDS:  p72h62f

Kancelář

Architektonický ateliér IGLOO ARCHITEKTI vznikl v srpnu 2009 a založili jej Igor Šimon, Jan Pačka a Zuzana Pačková. Ateliér poskytuje komplexní architektonické služby od designu nábytku a interiérů přes projekty pozemních staveb (rodinné a bytové domy, komerční, administrativní, kulturní, školské, sportovní budovy, atd.) až po urbanistické studie a územní plány obcí. Je zaměřen na autorský individuální přístup ke klientovi ve snaze přinést maximálně funkční a zároveň esteticky hodnotné řešení. Před založením vlastního architektonického ateliéru všichni společníci prošli několikaletou praxí ve významných českých architektonických kancelářích - např. LÁBUS AA resp. MOBA/CCEA, kde pracovali na významných projektech novostaveb i rekonstrukcí.